5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kukljica zakazana za dan 13. prosinca 2023. godine u 17:30 sati

 1. Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća
 2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. lisopada 2023. godine
 3. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području Općine Kukljica za 2024. godinu
 4. Stavljanje izvan snage Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena punta – UPU 13
 5. Prijedlog Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena punta – UPU 13
 6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
 7. Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
 8. Odluka o općinskim porezima Općine Kukljica
 9. Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka spajanja društva Sabuša d.o.o. društvu Vodovod d.o.o. Zadar
  9.1. Pismo namjere
 10. Odluka o kapitalnoj pomoći društvu Sabuša d.o.o.
 11. Prve izmjene i dopune plana proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu sa obrazloženjem
  11.1. Obrazloženje uz prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 12. Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 13. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 14. Prve izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2023. godinu
 15. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2023. godinu
 16. Prijedlog proračuna Općine Kukljica za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu sa obrazloženjem
  16.1. Obrazloženje uz prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 17. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 18. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 19. Program socijalne skrbi za 2024. godinu
 20. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 21. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 22. Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2024. godinu
 23. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2024. godinu
 24. Program utroška turističke pristojbe za 2024. godinu
 25. Odluka o izvršenju proračuna za 2024. godinu
 26. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezvisnim vijećnicima u 2024. godini