Godišnje financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. - Dječji vtića Manulica