Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kukljica za razdoblje siječanj – lipanj 2020