EU PROJEKTI

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA MANULICA U KUKLJICI

 

Započeli su radovi na projektu „REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA MANULICA U KUKLJICI“. Glavni ciljevi projekta su  rekonstrukcija objekta dječjeg vrtića, opremanje dječjeg vrtića sukladno obavljanju temeljnih djelatnosti unutar predmetnog objekta (odgojno-obrazovne djelatnosti definirane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju) i funkcioniranju istog u skladu sa pedagoškim standardima, obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. Očekivani rezultati projekta jesu: razvijene usluge za lokalno stanovništvo i poboljšana kvaliteta života na području općine Kukljica, izgrađen objekt dječjeg vrtića i jaslica, opremljen objekt dječjeg vrtića i jaslica, te funkcioniranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanjam zdravstvene zastite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi unutar novoizgrađenog objekta dječjeg vrtića i jaslica . Projekt je financiran u iznosu od 469.800,10 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Radove rekonstrukcije izvodi TIM d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 339.891,00 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi. Isporučitelj opreme je NOVI AMBIJENT d.o.o., ugovorena cijena robe je 87.200,00 kuna bez PDV-a. Rok za isporuku robe je 90 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi.

 

 

eu


Ispis