Okruženje

Sa sjeverne strane općina Kukljica omeđena je morem Zadarskog kanala koje je dijeli od 5 km zračne linije udaljenog Sukošana (9,5 km od grada Zadra), a na jugu morem Srednjeg kanala koje je dijeli od 5 km udaljenih jugoistočnih obala otoka Iža.

U krugu od 100 do 150 kilometara nalaze se mnogi stari i zanimljivi gradovi, te nekoliko nacionalnih parkova i zaštićenih parkova prirode. Od gradova u bližoj okolici svakako treba istaknuti Zadar i Biograd. Tek nešto dalje nalaze se dva parka prirode: "Velebit" i "Vransko jezero", te čak tri nacionalna parka: "Paklenica", "Krka" i "Plitvička jezera".


Ispis