22 Prosinac 2023

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta – UPU 13,