19 Prosinac 2023

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kukljica za dio k.č. 3877, 3880/2 i 3904/1 k.o. Kukljica

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra traje 30 dana od dana objave, odnosno od 18.12.2023. do 17.01.2024. godine