Obavijesti
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU luke Kukljica
Ante Korčulanić Daniel Černak Dragana Filipi Milorad Košćica Radoslav Martinović Sandra Bačić Vjekoslav Stražina
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU stambene zone Pod Debra - jug - UPU br. 12
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica