Obavijesti
Nezavisi vijećnik Ante Korčulanić Nezavisna vijećnica Dragana Filipi Nezavisna vijećnica Sandra Bačić Nezavisni vijećnik Daniel Černak Nezavisni vijećnik MIlorad Košćica Nezavisni vijećnik Radoslav Martinović Nezavisni vijećnik Vjekoslav Stražina
Polugodišnja izvješća nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kukljica za period 01.01. do 30.06.2018.: Milorad Košćica, Dragana Filipi, Daniel Černak, Ante Korčulanić, Radoslav Martinović, Sandra Bačić, Vjekoslav Stražina i Ivan Karlić