13 Srpanj 2018

Polugodišnja izvješća nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kukljica za period 01.01. do 30.06.2018.

Polugodišnja izvješća nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kukljica za period 01.01. do 30.06.2018.: Milorad Košćica, Dragana Filipi, Daniel Černak, Ante Korčulanić, Radoslav Martinović, Sandra Bačić, Vjekoslav Stražina i Ivan Karlić