23 Listopad 2017

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja stambene zone Pod Debra – jug – UPU br. 12