13 Svi 2020

Odluka o poništenju natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kukljica