PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KUKLJICA - PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA

- KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

- UVIJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

- SAŽETAK ZA JAVNOST

- OBVEZNI PRILOZI PLANA

OPĆINA KUKLJICA 
Ulica IV 24
23 271 Kukljica

tel: (023) 373 229
faks: (023) 373 840

Windy

0°C

Kukljica

Pretraga